Náš sortiment

A PALIVA

Na naší čerpací stanici nabízíme širokou škálu pohonných hmot v té nejvyšší kvalitě. V budově najdete sortiment pro spokojenou jízdu.

Pohonné hmoty

ČERPACÍ STANICE

Diesel

Diesel Aditiv

LPG

Natural 95

Natural 95 Aditiv

AdBlue

Životnost motoru

 • Čistí a udržuje spalovací prostor, sací ventily, vstřikovací trysky a vnitřek karburátorů (tzv. „clean up“ a „keep clean“ efekt.)

Výkon a spotřeba paliva

 • Zlepšené mazací účinky zajišťují hladký a pružný chod motoru.
 • Snížené tření přispívá ke snížení spotřeby paliva až o 4 %.

Provozuschopnost

 • Snížení škodlivých emisí výfukových plynů, především obsahu kysličníků dusíku a nespálených uhlovodíků.
 • Zlepšené antikorozní vlastnosti zvyšují ochranu celého palivového systému.
 • Zvýšená operabilita při studeném a teplém startu motoru.
 • Kompenzace negativních efektů přítomnosti etanolu na některé vlastnosti paliva.

Diesel Aditiv

 • Menší náchylnost při spalování v motoru k tvorbě a napékání úsad na povrchu vstřikovacích trysek, a tím vyšší provozní spolehlivost palivového systému motoru.
 • Vynikající dlouhodobá skladovatelnost paliva, která je využitelná zejména u vozidel dlouhodobě vyřazených z provozu, vozidel pro sezónní provoz, agregátů náhradních zdrojů elektřiny apod.
 • Menší citlivost na pohlcování vzdušné vlhkosti do paliva, a tím menší náchylnost paliva k jeho případné biologické kontaminaci.
 • Díky nižší pěnivosti usnadňuje tankování do nádrže vozidla.

Časové období

 • V létě je v prodeji nafta třídy B (tzv. letní) od 15. dubna do 30. září s filtrovatelností kolem 0 °C.
 • V přechodovém období na podzim od 1. 10. do 15.11. a na jaře od 1.3. do 15.4. se prodává nafta třídy D s filtrovatelností -10 °C.
 • V zimě je v prodeji tzv. zimní nafta třídy F s filtrovatelností -20 °C. Motorovou naftu třídy F zimní – mírné klima mají čerpací stanice povinnost prodávat v období od 1. prosince do 28. února.

Zkapalněný ropný plyn

 • Zkapalněný ropný plyn neboli LPG (Liquefied Petroleum Gas) se používá jako palivo pro zážehové motory vozidel, upravených pro jeho spalování.
 • LPG jako motorové palivo je směsí zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi a čtyřmi atomy uhlíku v molekule.
 • LPG je extrémně hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí pod -20 °C, jejíž páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.
 • Produkt může akumulovat statickou elektřinu.

AdBlue

 • Jde o kapalné aditivum, které se užívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň emisních limitů Euro IV a vyšších. Jedná se o chemicky vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny.
 • Roztok má teplotu tuhnutí -11 °C a vzhledem k tomu bývá často na vozidlech určených do chladnějších podmínek užíván systém ohřevu nádrže.
 • AdBlue je vstřikováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se močovina nejprve co nejrovnoměrněji mísí s výfukovými plyny, rozkládá se vlivem tepla za přítomnosti obsažené vody na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Amoniak dále na povrchu reaguje s oxidy dusíku (NOx), které vznikají za vysokých teplot při spalování nafty. Z výfuku pak místo většiny NOx odchází neškodné přírodní produkty vodní pára a dusík.
 • Běžná spotřeba kapaliny AdBlue u osobních automobilů je 0,8 – 1,2 litru na 1000 kilometrů.

Pro elektromobily

MÁME PŘIPRAVENÝ DOBÍJECÍ STOJAN

22kW AC | 55kW DC

Na stanici

VYMĚŇUJEME PLYNOVÉ BOMBY

Nabídka sortimentu

V NAŠEM OBCHODĚ

Provozní kapaliny
Náhradní díly
Autodoplňky

Bagety
Cukrovinky
Chlazené nápoje
Automat na kávu
Pressovač na kávu
Tabákové výrobky
Alkohol

SAZKA terminál
Dobíjení telefonů
Drogerie

Najdete nás

Marefy 152, Marefy

Zavolejte nám

+420 733 748 806

Napište nám

marefy@aphin.cz