Náš sortiment

A PALIVA

Na naší čerpací stanici nabízíme širokou škálu pohonných hmot v té nejvyšší kvalitě. V budově najdete sortiment pro spokojenou jízdu.

Pohonné hmoty

ČERPACÍ STANICE

Natural 95

Diesel

LPG

Životnost motoru

 • Čistí a udržuje spalovací prostor, sací ventily, vstřikovací trysky a vnitřek karburátorů (tzv. „clean up“ a „keep clean“ efekt.)

Výkon a spotřeba paliva

 • Zlepšené mazací účinky zajišťují hladký a pružný chod motoru.
 • Snížené tření přispívá ke snížení spotřeby paliva až o 4 %.

Provozuschopnost

 • Snížení škodlivých emisí výfukových plynů, především obsahu kysličníků dusíku a nespálených uhlovodíků.
 • Zlepšené antikorozní vlastnosti zvyšují ochranu celého palivového systému.
 • Zvýšená operabilita při studeném a teplém startu motoru.
 • Kompenzace negativních efektů přítomnosti etanolu na některé vlastnosti paliva.

Diesel

 • Menší náchylnost při spalování v motoru k tvorbě a napékání úsad na povrchu vstřikovacích trysek, a tím vyšší provozní spolehlivost palivového systému motoru.
 • Vynikající dlouhodobá skladovatelnost paliva, která je využitelná zejména u vozidel dlouhodobě vyřazených z provozu, vozidel pro sezónní provoz, agregátů náhradních zdrojů elektřiny apod.
 • Menší citlivost na pohlcování vzdušné vlhkosti do paliva, a tím menší náchylnost paliva k jeho případné biologické kontaminaci.
 • Díky nižší pěnivosti usnadňuje tankování do nádrže vozidla.

Časové období

 • V létě je v prodeji nafta třídy B (tzv. letní) od 15. dubna do 30. září s filtrovatelností kolem 0 °C.
 • V přechodovém období na podzim od 1. 10. do 15.11. a na jaře od 1.3. do 15.4. se prodává nafta třídy D s filtrovatelností -10 °C.
 • V zimě je v prodeji tzv. zimní nafta třídy F s filtrovatelností -20 °C. Motorovou naftu třídy F zimní – mírné klima mají čerpací stanice povinnost prodávat v období od 1. prosince do 28. února.

Zkapalněný ropný plyn

 • Zkapalněný ropný plyn neboli LPG (Liquefied Petroleum Gas) se používá jako palivo pro zážehové motory vozidel, upravených pro jeho spalování.
 • LPG jako motorové palivo je směsí zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi a čtyřmi atomy uhlíku v molekule.
 • LPG je extrémně hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí pod -20 °C, jejíž páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.
 • Produkt může akumulovat statickou elektřinu.

Nabídka sortimentu

V NAŠEM OBCHODĚ

Provozní kapaliny
Náhradní díly
Autodoplňky

Bagety
Cukrovinky
Chlazené nápoje
Automat na kávu
Pressovač na kávu
Tabákové výrobky
Alkohol

SAZKA terminál
Dobíjení telefonů
Drogerie

Najdete nás

Jablůnka 599, Jablůnka

Zavolejte nám

+420 730 520 940

Napište nám

jablunka@aphin.cz